Site Rengi


Kontrol Sistemleri

Kontrol Sistemleri

End羹strideki kimya, g覺da, yem, 癟imento, lastik, kau癟uk, pvc ve benzeri t羹m 羹retim sekt繹rlerinde s覺v覺, toz ve gran羹l esasl覺 羹retimler i癟in gerekli olan re癟ete bazl覺 羹retim otomasyonlar覺, youn ve seyrek faz haval覺 ta覺ma sistemlerinin otomasyonu, reakt繹r, mikser, banbury otomasyonlar覺,tart覺m ve dozajlama sistemlerinin otomasyonu ve dolum-paketleme makinalar覺 , bant kantarlar覺, Loss-in-weight ve benzeri t羹m 羹retim proseslerinin otomasyonu i癟in 癟繹z羹mler sunmaktad覺r.

Sunulan otomasyon 癟繹z羹mleri 羹retim prosesinin tamam覺n覺 kapsayabilecei gibi talebe g繹re 羹retim i癟indeki belirli bir b繹l羹m veya 羹retim i癟inde kullan覺lan dolum,paketleme makinalar覺, haval覺 veya bandl覺 ta覺ma sistemleri,band kantarlar覺,azalan a覺rl覺k kontrol 羹niteleri i癟inde otomasyon 癟繹z羹mleri sunulmaktad覺r.
Faliyet alan覺 olarak ilgili prosesin projelendirilmesi, ana ve lokal panolar覺n覺n imalat覺, PLC, operator panel ve scada programlar覺n覺n yaz覺lmas覺, kablo listelerinin haz覺rlanmas覺 ve sistemin yerinde devreye al覺n覺p eitimin verilerek m羹teriye teslimi eklindeki s羹re癟 baar覺l覺 bir ekilde ger癟ekletirilmektedir.